Angel's Tribe

Skupina Angel´s Tribe vznikla v Šumperku v roce 2009 z iniciativy tanečnic, které propadly kouzlu improvizačního tance a zformovaly skupinu tančící American Tribal Style Bellydance.

V současnosti  skupina  vystupuje na festivalech, historických akcích ale i na soukromých a veřejných oslavách. Skupina má v tanečním repertoáru improvizační American Tribal Styl (ATS FCBD) tradičně doplněný prstovými činelkami, ale tančíme i se šavlemi,ošatkami, závoji, sukněmi a vějíři.

O TRIBALU

ATS (American Tribal Style) Bellydance je taneční styl vycházejicí z orientálních a etnických tanců, jehož podstatou a specifikem je systém signálů, kterým si tanečnice mezi sebou sdělují, co bude v tanci následovat a tím vytváří pokaždé zcela originální tanec - skupinovou improvizaci.
Název Tribal pochází z anglického slova tribe - kmen a sám tanec díky svým principům vytváří ze skupiny tanečnic kmen spojený stejnou myšlenkou, solidaritou, silou a radostí z tance.

Styl vznikl v minulém století v Americe (proto American i když základy vychází z etnických tanců Asie, Afriky a Evropy ) a jeho základy položila skupina FCBD, která vytvořila základní slovník této taneční neverbální komunikace. V současnosti jsou skupiny - kmeny věnující se tomuto tanci po celém světě a mimo základní slovník tance používají i různé "dialekty" a pomůcky.
Naše skupina se věnuje klasickému ATS ( ATS Classic) i modernějším stylům s dialekty (ATS Modern with dialect and props).
Tančíme na klasickou orientální hudbu , ale i na středověké písně, etnickou a moderní hudbu.

KONTAKT

Angel’s Tribe o.s.
IČO: 023 134 05

www.angelstribe.cz
info@angelstribe.cz

Petra Ungrová 776 320 991